Sketch effect

Tuesday, May 31, 2005

I always like to experiment with Photoshop. Once I exhausted the idea, I try hard to trace it, until I get the final results. Yesterday, while relaxing a idea flashes in my mind that 'Why not create a sketch like effect from an original photograph in Photoshop', and the result is this.


Sketch effect

Posted by Sandesh Comments (5) Email this!

T.M.T. (ठाणे परिवहन सेवा), रिक्क्षा आणि बाईक्स

Wednesday, May 11, 2005

जर तुम्ही ठाण्यात असाल तर ह्या तिन गोष्टिंपासून जरा दुरच रहा. ह्या तिन गोष्टिंचा काहिही भरवसा नाही. ह्या प्रत्येक यंत्राचा पायलट, नेहमीच स्वतःला श्रेष्ठ सिध्ट करण्याच्या प्रयत्नात असतो.

बस स्टंन्डवर उभ्या असणार्या रिक्क्षाला हॉर्न न देताच अलगद 'टच' करुन कसे बाजुला करावे, ह्याची कला टि. एम. टि. पायलटला अवगत असते. तसेच बाईकस्वारास नुसती हुलकावणी देवुन पाडून घालण्याची कला बेमालूमपणे रिक्क्षा पायलटला अवगत असते. आणि बाईक पायलट बद्द्ल तर विचारुच नका (हे बहुधा कॉलेज कुमारच असतातप). पाठी बसलेल्या षोडशीला भुलवण्यासाठी वाट्टेल त्या करामती करत असतात.

तेव्हा जरा जपून. असे ऎकण्यात आले आहे की आता ठाणे पोलिस रस्त्यावरुन चालणार्या पाद्चार्यांना सुध्दा हेल्मेट अपरिहार्य करणार आहेत! :)

Posted by Sandesh Comments (0) Email this!

The Personal World Clock

Monday, May 09, 2005

A very good tool to track the time in various timezones, cities around the world. It makes life easy to interact with friends, clients.

Click here for my personalize World clock. Don't have Java, click here. Site is providing normal HTML version too!

Posted by Sandesh Comments (0) Email this!